عنـوان تحلیل : تحلیل تکنیکال كوير تاير (پكوير)

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1396/06/29


چارت های روزانه:

 

064870dپکویررررررر.png

پکویر در تکمیل موج سی هم اکنون در موج زمان بر 4 ماه هاست نوسانات منظمی را رقم می زند و شکست  سقف مستطیل اخیر در سهم می تواند تقاضا را در نماد افزایش دهد و موج 5 از سی صعودی آغاز شود. 

اولین مقاومت جدی در مسیر رشد 480- 490 خواهد بود. وضعیت بنیادی گروه لاستیک مطلوب است و بررسی سهم های این گروه پکرمان و پکویر و پاسا و..با دید میان مدت می تواند ارزنده باشند. 

تایر
به گزارش خبر خودرو، پس از هشدار وزیر صنعت به خودروسازان نسبت به استفاده از تایرهای خارجی ،رئیس هیات مدیره انجمن صنفی صنعت تایر ایران از اصلاح قانون واردات تایرهای خارجی جهت مصرف خودروسازان خبر داد و گفت :  در جلسه ای که در هفته جاری برگزار شد ، مقرر گردید تا قانون "ممنوعیت واردات تایر برای استفاده خودروسازان " اصلاح شده و نه تنها واردات تایر بلکه به طور کلی مصرف تایرهای خارجی برای خودروسازان داخلی ممنوع شود 

 

 

مینا یوسفی 

واحد سرمایه گذاری و آموزش