عنـوان تحلیل : بررسی عملکرد شرکت فولاد خراسان (فخاس ) در سال مالی 96 و مقایسه با سال مالی 95

حوزه تحلیل : تحلیل های بنیـادی


تاریخ انتشار : 1397/02/11


عملکرد شرکت فولاد خراسان

شرکت دارای سه محصول، محصولات سبک ساختمانی ، آهن اسفنجی و شمش میانی می باشد. فخاس در دوازده ماهه سال 96 موفق به تولید 2.623.595 تن محصول شده است. که از این مقدار، 528هزار تن متعلق به محصولات سبک ساختمانی، 1.243 هزار تن مربوط به آهن اسفنجی و 850  هزار تن مربوط به شمش می باشد.

همچنین مجموع فروش شرکت در سال 96، 1.141.397 تن می­باشد. از این مقدار، 644 هزار تن مربوط به محصولات سبک ساختمانی، 199 هزار تن مربوط به شمش و 297 هزار تن آهن اسفنجی می باشد.

 

6a81eb01.jpg

مجموع مقدار فروش شرکت در سال مالی 95 ، 872.340 تن بوده است. سال مالی 96 نسبت به سال 95 با رشد 31 درصدی همراه بوده است.

در زیر جدول مقایسه ای سال 96 و 95 به تفکیک محصولات آمده است.

 

e4785895.jpg

مجموع مبلغ فروش شرکت در سال مالی 96 ،1804  میلیارد تومان بوده است که در مقابل مبلغ فروش شرکت در سال مالی 95 که 1030 میلیارد تومان بوده است با رشد 75 درصدی همراه بوده است.

مبلغ فروش شمش 527 میلیارد تومان، محصولات سبک ساختمانی 1110 میلیارد تومان و آهن اسفنجی 166 میلیارد تومان بوده است.

در نمودار زیر مبلغ فروش محصولات شرکت در سالهای 96 و 95 به صورت مقایسه ای به تصویر کشیده شده است.

 

15384812.jpg

نرخ های فروش شرکت : به طور میانگین نرخ فروش محصولا در سال مالی 96 نسبت به سال 95 با رشد 25 درصدی همراه بوده است. شرکت محصولات سبک ساختمانی را به طور میانگین در سال مالی 96 با نرخ 1.724 هزار تومان به ازاء هر تن ، آهن اسفنجی با نرخ 834هزار تومان به ازاء هر تن و همچنین شمش را با نرخ 1.773 هزار تومان به ازاء هر تن به فروش رسانده است.

در جدول زیر روند نرخ های فروش شرکت به صورت ماهانه در سال مالی 96 نشان داده شده است.

1b009cb3.jpg

 

 

شرکت در آخرین پیش بینی خود برای سال مالی 96، سود 147 ریالی را به ازا هر سهم برآورد کرده است که نسبت به سال پیش (95) با رشد 20 درصدی همراه بوده است. شرکت در سال مالی 95 به ازاء هر سهم خود سود 123 ریالی را محقق ساخته است.

 شرکت در دوره 9 ماهه موفق به پوشش 82 درصد از پیش بینی خود شده است.

 

bf424444.jpg

بهاره حیدری مقدم

واحد سرمایه گذاری و آموزش