عنـوان تحلیل : تحلیل تکنیکال هلدينگ صنايع معدني خاورميانه (ميدكو)

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1397/02/11


تحلیل تکنیکال میدکو الگوی کلاسیک:

6cb4abcمیدکو.png

کانالیزه صعودی در سهم تشکلی شده و نوسانات میان مدت سهم در این محدوده مشهود است به نظر میرسد یک رشد از حمایت مربوطه در سهم شاهد باشیم.

210-220 حمایت معتبر

270-300 مقاومت های مهم سهم است.

 

 

مینا یوسفی 

واحد سرمایه گذاری و آموزش