عنـوان تحلیل : تحلیل تکنیکال سايپا (خساپا)

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1397/02/15


سایپا در یک سناریو:

da3a1adخساپا.png

 

خساپا در اصلاح اخیر میتواند موج C یک مثلث انبساطی را تکمیل نماید یک حمایت نزدیک سهم محدوده 66 است که نباید شکسته شود و سپس یک موج صعودی در قالب D داشته باشیم. 

حجم معاملات در بازار بسیار کم است و تحلیل ها صرفا دید نموداری به سهم هاست که باید نقدینگی و اوضاع سیاسی واقتصادی را در ثبات حمایت ها در نظر داشت.

مقاومت مهم در صورت برگشت و رشد کوتاه مدت و میان مدت 80 ، 105 و 125 حدودا لحاظ گردد.

 

 

مینا یوسفی

واحد سرمایه گذاری و آموزش