عنـوان تحلیل : تحلیل تکنیکال پارس خودرو (خپارس)

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1397/02/18


تایم فریم روزانه در خپارس:

تحقق روند تحلیل مرحله به مرحله:

124d2f5خپارسسسسسس.png

 

 

 یک محدوده کم ریسک برای خپارس همین 67-70 می باشد و بدون در نظر گرفتن ریسک سیاسی و اقتصادی ناشی از خروج از برجام می توان این محدوده رو پایان ریز موج E از مثلث انقباضی شکل گرفته دانست.

در این سناریو با افزایش حجم تقاضا انتظار شروع یک موج صعودی و  سود آوری از سهم می رود. مقاومتهای مهم : 85 و سپس محدوده 113-120 می باشد.

 

مینا یوسفی 

واحد سرمایه گذاری و آموزش