عنـوان تحلیل : تحلیل تکنیکال پالايش نفت بندرعباس (شبندر)

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1397/02/19


به روز رسانی شبندر:

3b8fc42شبندرررررر.png

 

موج 4 از C بزرگ در شبندر به نظر  تکمیل شده  که اصلاحی زمان بر بوده است. اگر از همین محدوده موج 4 به اتمام رسیده باشد و حد ضرر 690 را داشته باشیم  رشد اخیر سهم در تکمیل موج 5 از 5 خواهد بود.

 

مقاومت ها با شکست سقف قبل 845- 970 می باشد.

 

مینا یوسفی 

واحد سرمایه گذاری و آموزش