عنـوان تحلیل : بررسی عملکرد شرکت ملی صنایع مس ایران (فملی ) در سال مالی 96 و مقایسه با سال مالی 95

حوزه تحلیل : تحلیل های بنیـادی


تاریخ انتشار : 1397/02/25


 

موضوع فعالیت شرکت

موضوع فعالیت شرکت طبقماده 2 اساسنامه "اکتشاف، استخراج و بهره برداری از معادن مس ایران، تولید، توزیع و فروش محصولات پر عیار شده سنگ مس و فلز مس، توزیع و فروش محصولات اعم از داخلی و خارجی، مشارکت و جلب مشارکت در طرح های سرمایه گذاری مربوط به صنایع مس و انجام کلیه عملیات و معاملات مالی، تجاری، صنعتی، معدنی و خدماتی که به طور مستقیم یا غیر مستقیم به تمام یا هر یک از موضوعات مشروحه فوق اعم از داخلی یا خارجی مربوط باشد" است.

بازار اصلی فروش داخلی شرکت ملی صنایع مس ایران بورس فلزات می باشد و بازار فروش خارجی صادرات به کشورهاي اروپایی و چین می باشد و همچنین درخصوص وضعیت رقابت داخلی شرکت فاقد رقیب می باشد.

محصولات و خدمات اصلی، فرآیندهاي تجاري و روش هاي توزیع شرکت:

  1. محصولات معدن : سنگ سولفور
  2. محصولات کارخانجات تغلیظ : کنسانتره مس - کنسانتره مولیبدن
  3. محصولات کارخانجات ذوب: آند مسی و ته پاتیل
  4. محصولات کارخانجات پالایشگاه : کاتد مسی کنسانتره طلا و نقره
  5. محصولات ریختگري: مفتول  اسلب بیلت

در رابطه با فرایندهاي تجاري با توجه به فعالیت شرکت در زمینه تولید محصولات مسی ، شرکت محصولات تولیدي خود را در داخل از طریق بورس کالا در چارچوب استراتژي تامین مصرف کنندگان داخل و رضایت مشتریان و در خارج از طریق انعقاد قرارداد با شرکتهاي خارجی به فروش می رساند.

 

عملکرد شرکت در سال مالی 95

شرکت در سال مالی 95 تولید 50.132 هزار تنی داشته است که از این مقدار 48.541 هزارتن آن سنگ سولفور بوده است که 98 درصد آن برای مصرف داخلی شرکت بوده است. مقدار فروش شرکت نیز 1.832 هزار تن بوده است.

 

99e912c2.jpg

 

مبلغ فروش شرکت 7005 میلیارد تومان بوده است. که بیشترین مبلغ فروش مربوط به کاتد با 3713 میلیارد تومان بوده است. و پس از آن بیشترین مبلغ فروش شرکت مربوط به کنسانتره مس با 1907 میلیارد تومان بوده است.

 

عملکرد شرکت در سال مالی 96

شرکت در سال مالی 96 موفق به تولید 52.917 هزار تن محصولات مختلف شده است که از این مقدار، 51359 هزار تن آن مربوط به سنگ سولفور بوده است که 98 درصد آن برای مصرف داخلی خود شرکت استفاده می­شود. مقدار فروش شرکت نیز1.753 هزار تن بوده است.

مقدار فروش شرکت در سال مالی 96 نسبت به سال گذشته با افت 4 درصدی همراه بوده است.

 

7437d371.jpg

 

در زیر جدول مقایسه ای مقدار فروش شرکت در سالهای 96 و 95 به تفکیک محصولات آمده است.

 

706ef9c3.jpg

 

مبلغ فروش شرکت در سال 96

مبلغ فروش شرکت در سال مالی 96، 9127 میلیارد تومان بوده است که نسبت به سال گذشته (7000میلیارد تومان) با رشد 30 درصدی همراه بوده است.

این افزایش مبلغ فروش ناشی از افزایش نرخ فروش محصولات در سال 96 می باشد.

در زیر جدول مقایسه ای مبلغ فروش شرکت در سالهای 96 و 95 به تفکیک محصولات آمده است.

 

1f4208b5.jpg

 

نرخ های فروش شرکت:

کاتد و کنسانتره مس بیشترین مبلغ فروش شرکت را به خود اختصاص داده اند. نرخ فروش کاتد و کنسانتره مس در سال مالی 96 به طور میانگین نسبت به پیش بینی خود شرکت با رشد 41 و 19 درصدی همراه بوده است. همچنین نسبت به نرخ های فروش شرکت در سال مالی 95 با رشد 58 و 53 درصدی همراه بوده اند.

نمودار زیر نوسانات نرخ فروش دو محصول اصلی شرکت در سال مالی 96 را به صورت ماهانه به تصویر کشیده است.

 

e17abe66.jpg

 

شرکت در آخرین پیش بینی خود سود هر سهم شرکت را 254 ریال برآورد کرده است که نسبت به اولین پیش بینی شرکت 205 ریال با رشد 24 درصدی همراه بوده است. اما شرکت در عملکرد 9 ماهه خود موفق به پوشش سود 288 ریالی شده است که از آنچه بر اساس 6 ماهه برای کل سال پیش بینی کرده بوده است 13 درصد بالاتر بوده است.

 

bbaa5f39.jpg

در نمودار زیر روند سودآوری شرکت در چند سال اخیر نمایش داده شده است.

 

bfb0e9710.jpg

واحد سرمایه گذاری و آموزش

بهاره حیدری مقدم