عنـوان تحلیل : تحلیل تکنیکال قنداصفهان‌ (قصفها)

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1397/02/25


نمودار کلاسیک قصفها د رتایم فریم هفتگی:

2f86a75قصفها.png

 

کانالیزه معتبری برای سهم متصوریم که بارها به کف این کانال سهم واکنش مثبت نشان داده است . انتظار میرود از حمایت 840 که همپوشانی چند حمایت معتبر سالانه نیزمی باشد به عنوان حد ضرر سهم روند صعودی را در میان تجربه نمیاد .

 

مقاومت های کوتاه مدت مهم: 1212 و سپس 1900- 2150 می باشد.

 

مینا یوسفی

واحد سرمایه گذاری و آموزش