عنـوان تحلیل : تحلیل تکنیکال پالایش نفت تبریز (شبریز)

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1397/02/29


شبریز آپدیت:

037d21eشبریززززززز.pngمحدوده مقاومت مهم 930- 1030 و به نظر حرکت اخیر در تکمیل  X  موج خواهد بود. 

حمایت مهم سهم:750 و  675 تومان حد ضرر سهم است.

 

مینا یوسفی 

واحد سرمایه گذاری و آموزش