عنـوان تحلیل : تحلیل تکنیکال توليد برق عسلويه مپنا (بمپنا)

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1397/02/29


تحلیل تکنیکال بمپنا:

82d4b4eبمپنااااااا.png

در تکمیل موج Y از یک کامپلکس هستیم.

ریز موج A و B به اتمام رسیده

واگرایی مثبت در تایم روزانه مشاهده میشود.

به نظر یک نوسان قیمتی تا محدوده 1220- 1290 و در صورت عبور 1450 داشته باشد.

 

مینا یوسفی 

واحد سرمایه گذاری و آموزش