عنـوان تحلیل : تحلیل تکنیکال گروه صنعتي پاكشو (پاكشو)

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1397/02/31


پاکشو بعد از چند ماه به روز رسانی شد- بازدهی این سهم حدود 32 درصد :

e4a9367پاکشو.png

 

مشاهده میشود از محدوده حمایتی 1000 برگشت قیمتی سهم را شاهد بودیم و در سناریوی به روز شده در تکمیل ریز موج های موج 4 هستیم.پیک قیمتی قبلی محدوده 16400 موج 3 تمام شده است. 

 

ریزش چندماه اخیر را A از 4 می دانیم و رشد مجدد تقاضا در آن را B.

که این B هنوز تمام نشده است. انتظار می رود در محدوده 1398- 1500 واکنش به مقاومت داشته باشیم و اصلاح موج C پس از آن شکل گیرد. در صورت عبوز از این محدوده سقف قبلی 1650 مهم است.

 

 

 

مینا یوسفی 

واحد سرمایه گذاری و آموزش