عنـوان تحلیل : تحلیل تکنیکال نفت‌ پارس‌ (شنفت)

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1397/03/01


تحلیل تکنیکال شنفت و به روز رسانی این نماد با کمی تغییر در شمارش:

شاهد رشد بیش از 95 درصدی سهم از زمان تحلیل پیشین هستیم که این رشد را انتظار داشتیم. 

49d8845شنفت.png

 

شنفت را پیش تر یک کارکشن گرفتیم و انتظار موج Cاز سهم می رفت.  از همین محدوده 400 420 رشد خود را آغاز نمود وتا 814 تومان  پیش رفت. بازدهی عالی 95 درصدی سهم در بازه زمانی نه چندان زیاد برای سهم اتفاق افتاد و هم اکنون اصلاحی در قالب موج 4 از A از Y در سناریوی جدید داشتیم.

 

انتظار می رود در WXY سناریوی جدید یک رشد در تکمیل موج 5 از 5 داشته باشیم و سپس اصلاح موج B از Y پیش رو باشد:

مقاومت های مهم: 814-900

حمایت ها: 650 به عنوان حد ضرر و نفوذ به کانالیزه لحاظ گردد. 

 

 

 

مینا یوسفی 

واحد سرمایه گذاری و آموزش