عنـوان تحلیل : تحلیل تکنیکال آلومراد (فمراد) به روز رسانی

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1397/03/01


  فمراد- بازدهی 100 درصدی در 3 ماه و به روز رسانی وتحقق تحلیل:

 

97b7daaفمراد.png

 

 

در تکمیل موج C صعودی که 5 موجی بوده است هستیم.ریز موج 3 به نظر تمام شده باشد و پس از بازدهی 100 درصدی  انتظار اصلاح زمانبری در قالب موج 4 از 5 موج C داریم.

 

حمایت مربوطه: 458-487

 

مقاومتها: 570-620 و 830 بلند مدت مهم است.

 

 

مینا یوسفی 

واحد سرمایه گذاری و آموزش