عنـوان تحلیل : تحلیل تکنیکال معدني و صنعتي گل گهر (كگل)

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1397/03/02


به روز رسانی و بازدهی  بیش از 45 درصد  سهم همراه با فراز و فرودهای کوتاه مدتی  بر طبق انتظار/ لمس تارگت 350 اشاره شده:

f4b30d5کگللللللل.png

 

در به روز رسانی کگل روندی در قالب یک  ساختار دوگانه  را تشکیل داده که در تکمیل C از Y بزرگ در آن هستیم. 

با توجه به واگرایی منفی در مک ئی انتظار رشد قابل توجه در سهم نمیرود.

محدوده 440 میان مدت یک مقاومت مهم برای سهم است که به نظر میرسد پس از آن اصلاح زمانی و قیمتی برای کگل داشته باشیم. 

 

 

مینا یوسفی 

واحد سرمایه گذاری و آموزش