عنـوان تحلیل : تحلیل تکنیکال معادن‌منگنزايران‌ (كمنگنز)

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1397/03/05


کمنگنز:

بازدهی قابل توجه در سهم در تکمیل موج Y

حمایت مهم: 630-700

مقاومت ها: 970-1150

f92293dکمنگنزززززز.pngمینا یوسفی 

واحد سرمایه گذاری و آموزش