عنـوان تحلیل : تحلیل تکنیکال ليزينگ‌ايران‌ (وليز)

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1397/03/06


وضعیت نموداری سهم در تایم روزانه با بررسی یک سناریو:

4ad562fولیززززز.png

ولیز حمایت 74 تومان

مقاومت ها: 116- 145-170 در کوتاه مدت و میان مدت

سهم در بلند مدت پس از ثبت پیک قیمتی 245 حدودی در حال تکمیل یک کارکشن در قالب سه موج ABC است.

روند نزولی چند ماهه در سهم را داشتیم که باید خط مقاومت سهم شکسته شود.

 

مینا یوسفی 

واحد سرمایه گذاری و آموزش