عنـوان تحلیل : تحلیل تکنیکال فرآوری مواد معدنی ایران (فرآور)

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1396/04/21


 

d65136bفراورررر.jpg

تحلیل نموداری فرآوري‌موادمعدني‌ايران‌ (فرآور)

 

سهم پس از تکمیل یک روند صعودی شارپ در قالب 3 از یک ایمپالس اصلاحی را به صورت موج 4 داشته است که به اتمام رسیده است.

موج 5 از 5 هستیم:

مقاومت جدی نماد سقف قبلی است که باید دید از آن عبور میکند یا نه . محدوده 1160 ، که بعید نیست با افزایش بهای فلزات جهانی اقبال به سهم ادامه دار باشد. تحلیل به روز میشود.

 

مینا یوسفی

واحد سرمایه گذاری و آموزش