عنـوان تحلیل : تحلیل تکنیکال پالایش نفت تهران (شتران)

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1397/03/08


در بازه زمانی بلند مدت و کندل های روزانه - یک سناریو برای سهم:

b3b905bشتراننننننننن.png

 

#شتران:


در تکمیل موج A از ABC موج بزرگY میتواند محدوده مقاومتی 500-520 را نهایتا مد نظر داشته باشد. موجَ A یک ترکیبی دو گانه هست.

سپس یک اصلاح در قالب B  محدوده 350 حدودی و رشد مجدد میان مدت در تکمیل C از Y داشته باشد.

 

مینا یوسفی

واحد سرمایه گذاری و آموزش