عنـوان تحلیل : تحلیل تکنیکال فرآوري‌موادمعدني‌ايران‌ (فرآور)

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1397/03/08


به روز رسانی:

fe922c4فراوررررررررررر.png

در ادامه تحلیل قبل انتظار داریم میان مدت این روند طی شود.

همراه با فراز و فرودهای فراور اصلاح موج A را تکمیل گرداند. حممایت های مسیر: 1100 و 700 حدودا مد نظر باشد.

 

 

مینا یوسفی

واحد سرمایه گذاری و آموزش