عنـوان تحلیل : تحلیل تکنیکال توسعه‌معادن‌وفلزات‌ (ومعادن)

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1397/03/09


چارت روزانه ومعادن:

619a80bومعادن.png

 

حمایت معتبر سهم محدوده 170 است و خروج از مثلث اتفاق افتاد است.

مقاومت مهم 200 190 رد شود سهم میتواند 245 را دنبال نماید. 

فولاد در این نماد سهامدار عمده و دیروز در نقش خریدار ظاهر شده است.

 

 

مینا یوسفی 

واحد سرمایه گذاری و آموزش