عنـوان تحلیل : تحلیل تکنیکال معدني‌وصنعتي‌چادرملو (كچاد)

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1397/03/09


به روز رسانی سهم در سه مرحله:

68357ffکچادددددد.png

 

کچاد در میان مدت با شکست مثلث آبی رنگ در تکمیل 5 موجی  c  از B بزرگ به سر میبرد.

شکست مقاومت 226 اتفاق افتاده و سهم در محدوده 250 داد و ستد میشود انتظار میرود بر طبق این سناریو 300 مقاومت مهم این سهم باشد .

 

 

مینا یوسفی واحد سرمایه گذاری و آموزش