عنـوان تحلیل : تحلیل تکنیکال پتروشيمي‌شيراز (شيراز)

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1397/03/13


وضعیت مطلوب نموداری در شیراز

 

178b2e6shirazzzzzzzz.png

 با تکمیل بازوی CD الگوی بت صعودی در این نماد انتظار داریم با رعایت حد حمایت 202 این سهم رشدی را تجربه نماید

مقاومت های مهم  275- 315 سقف کانالیزه در نظر گرفته شود. - کندل برگشتی امروز قابل توجه است

مینا یوسفی

واحد سرمایه گذاری و آموزش