عنـوان تحلیل : تحلیل تکنیکال پتروشیمی پردیس(شپدیس)

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1397/03/19


بازدهی بیش از 70 درصدی در شپدیس و به روز رسانی یک سناریو:

 

a961a97شپدیسس.jpg

 

 

در سناریوی محتمل فوق مشاهده میشود این سهم از زمان بازگشایی حدود 75 درصد بازدهی داشته است.

در حال حاضر موج X با ثبت پیک قیمتی 880 تومان به پایان رسیده و در حال حاضر موج  Y از حرکت کامپلکس بلند مدت در شپدیس هستیم.
حمایت 700- 680 و سپس 640 برای سهم معتبر خواهد بود که در صورت برگشت از این محدوده یک موج صعودی در قالب B از Y داریم مقاومت های مهم: 825-890 تومان

موج Y در قالب یک کارکشن و یا مثلث شکل میگیرد .