عنـوان تحلیل : تحلیل تکنیکال گسترش نفت و گاز پارسيان (پارسان)

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1397/03/21


به روز رسانی پارسان و تحقق روند:

1ac7e7bparsaaan.png

تا بدین جا که پارسان مسیر اصلاح رو پیش گرفته است و کم کم به محدوده حمایتی اشاره شده نزدیک میشود.

انتظار میرد با تکمیل موج A در میان مدت یک موج صعودی B را سهم تجربه نماید . 

انتظار رشد شارپ از سهم نداشته باشیم. 240- 250 مقاومت مهم می باشد.

 

 

مینا یوسفی واحد سرمایه گذاری و آموزش