عنـوان تحلیل : تحلیل تکنیکال فولاد مباركه اصفهان (فولاد)

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1397/03/22


چارت روزانه فولاد و به روز رسانی:

ba5f594فووولاد.pngسهم  پس از تکمیل ریز موج اصلاحی 4  در قیمت 270 تومان روند صعودی گرفته  است قیمت فعلی سهم 232 تومان است.

 پیش تر اولین محدوده مقاومتی را مشخص کردیم که به هدف رسید و بالای آن تثبیت شده است.

دومین محدوده در تکمیل 5 از 3  می تواند  365- 385 باشد. 

 

مینا یوسفی واحد سرمایه گذاری و آموزش