عنـوان تحلیل : تحلیل تکنیکال باما(کاما) به روز رسانی مجدد

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1397/03/23


کاما در چند مرحله:

 

تحلیل های پیشین:

b9405e1کاما.png

تحلیل به روز شده:

c3819e3کاما.pngدر به روز رسانی قبل اشاره داشتیم که موج 5 شروع شده وانتظار رشد سهم تا محدوده 10800 می رود.

کاما در تکمیل این موج از سناریوی محتمل تا 11200 رشد نمود و سپس اصلاحی را تا حمایت معتبر7700 تومان داشته به نظر میرسد این ریز موج a از کارکشن در حال شکل گیری باشد و رشد اخیرb   میتواند باشد.

 

به لحاظ کلاسیک در تایم هفتگی مقاومت یا هدف سقف قبلی و سپس 1420 در صورت شکست سقف قبلی مهم است.