عنـوان تحلیل : تحلیل تکنیکال فولاد هرمزگان جنوب (هرمز)

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1397/03/27


روند سهم در یک سناریو و تایم فریم روزانه

a653ac0هرمز.pngپس از اتمام یک حرکت ترکیبی در قالب WXY انتظار یک موج انگیزشی از سهم می رفت.

از کف حمایتی 180- 190 سهم رشد تند و تیزی را تجربه نموده و در مسیر رشد مقاومت ها: 270-330 و سقف کانال لحاظ  گردد.

 

 

مینا یوسفی 

واحد سرمایه گذاری و آموزش