عنـوان تحلیل : تحلیل تکنیکال سرمايه‌گذاري صنايع پتروشيمي‌ (وپترو)

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1397/03/28


 به روز رسانی وپترو- بازدهی بیش از 50 درصدی :

تایم فریم هفتگی:

a70e0dcوپترووووو.png

 

 

رشدی که سهم بدهکار بود در قالب موج B در حال تکمیل است.

در نمودار هفتگی دو مقاومت نزدیک سهم در تکمیل B از Y مشخص شده است.قیمت فعلی 170 و مقاومت ها 190 و 240 

 

مینا یوسفی

واحد سرمایه گذاری و آموزش