عنـوان تحلیل : تحلیل تکنیکال سرمايه گذاري توسعه گوهران اميد (گوهران)

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1397/03/29


به روز رسانی گوهران و یک سناریو:

2a71390گوهران.png

 

گوهران در تکمیل 5 موج C از حرکت ( زیگزاگ +فلت ) تا سقف کانال میتواند افزایش قیمت را تجربه کند.

 

مقاومت حدودی 107 و 115

 

مینا یوسفی

واحد سرمایه گذاری و آموزش