عنـوان تحلیل : تحلیل تکنیکال حفاري شمال (حفاري)

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1397/04/02


 به روز رسانی و تحقق یک سناریو - رشد 17 درصدی سهم از حمایت اشاره شده:

52acb5fh.png

 

 

همان طور که مشخص است حرکت ترکیبی در بلند مدت داریم و X موج آن به اتمام رسیده است انتظار میرود در میان مدت رشد قابل توجهی برای سهم در قالب سه موجی Y داشته باشیم.

 

حمایت 165 حد ضرر است. و سقف کانالیزه اولین محدوده مهم مقاومتی

 

مینا یوسفی 

واحد سرمایه گذاری و آموزش