عنـوان تحلیل : تحلیل تکنیکال پتروشيمي‌ آبادان‌ (شپترو)

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1397/04/02


به روز رسانی و بازدهی بیش از 45 درصدی این سهم:

586027bshep.png

اصلاح اخیر موج 4 بوده و در صورت عدم نفوذ به حمایت 245 در برگشت قیمتی موج 5 صعودی را خواهیم داشت.

مقاومت مهم : 335

 

مینا یوسفی

واحد سرمایه گذاری و آموزش