عنـوان تحلیل : گزارش عملکرد خردادماه سال مالی 1397 کچاد

حوزه تحلیل : بررسی گزارشات کدال


تاریخ انتشار : 1397/04/03


شرکت چادرملو گزارش فعالیت خردادماه خود را منتشر نمود.

مبلغ فروش در خردادماه بالغ بر 4042 میلیارد ریال بوده است.

بر اساس این گزارش در ماه مذکور 740440 تن کنسانتره آهن را تولید نموده است. 278209 تن در تولید گندله مصرف گردیده و 417153 تن را به فروش رسانده است. نرخ فروش هر تن کنسانتره آهن تقریبا بدون تغییر نسبت به ماه قبل  3165 هزار ریال می باشد.

 

میزان تولید گندله 355371 تن و مقدار فروش 310236 تن می باشد. نرخ فروش هر تن گندله با کاهش 14 درصدی در مقایسه با اردیبهشت ماه به 4224 هزار ریال رسیده است.

کچاد همچنین در این ماه 65453 تن فولاد تولید نموده و 59137 تن را به فروش رسانده است. نرخ فروش هر تن فولاد افزایش 5 درصدی نسبت به ماه قبل داشته و به 22695 هزار ریال رسیده است.

 

مقدار تولید و فروش کنسانتره آهن در سه ماهه سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال قبل به ترتیب کاهش 5 و 9 درصدی داشته است. میزان تولید گندله نیز در نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد 12 درصدی داشته و مقدار فروش بدون تغییر می باشد.

 

مجموع مبلغ فروش در سه ماهه ابتدای سال جاری 12698 میلیارد ریال می باشد که نسبت به مدت مشابه سال قبل 127 درصد رشد داشته است. 31 درصد از مبلغ فروش از محل فروش
   ​کنسانتره سنگ آهن، 33 درصد از محل فروش گندله، 33 درصد از فروش فولاد و مابقی از محل فروش سنگ دانه بندی می باشد.

d1f416a1.png

 

88a802511.png

 

442f3402.png

 

80bfee922.png

 

60c9bee222.png

 

d2e57833.png

 

314218433.png

 

d73fcff333.png

 

 

8b21e914.png

 

 

403288144.png

 

5ab261c444.png

 

زهرا صداقت

واحد سرمایه گذاری و آموزش