عنـوان تحلیل : تحلیل تکنیکال فولاد ارفع- به روزرسانی

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1397/04/03


تحلیل تکنیکال ارفع بازدهی بیش از 100 درصدی سهم از حمایت 220 در سناریو شمارش- به روز رسانی:

5cb3189arfa.png

 

ارفع را در مقاطع مختلف به روز رسانی نموده ایم که دو نمودار اخیر آن را مشاهده می نمایید.

در تکمیل زیگزاگ بلند مدت یک 5 موجی در قالب C باید تکمیل گردد که موج 3 هستیم.

مقاومت های مهم 600 و 850 حدودی است.

 

مینا یوسفی 

واحد سرمایه گذاری و آموزش