عنـوان تحلیل : تحلیل تکنیکال پالایش نفت تبریز (شبریز)

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1397/04/04


سناریوی شمارش در شبریز و انتظار رشد میان مدت سهم:

eed3057SHEBBBBBB.png

 

شبریز اگر کف قیمتی  از حمایت  670 تومان را ایکس موج بدانیم  در میان مدت موج y را تکمیل می نماید در صورت عبور از محدوده 890- 910 می تواند تا سقف کانال در بازه چند ماهه پیشروی نماید. 

 

مینا یوسفی 

واحد سرمایه گذای و آموزش