عنـوان تحلیل : بررسی گزارش خرداد ماه شرکت کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان (زگلدشت)

حوزه تحلیل : بررسی گزارشات کدال


تاریخ انتشار : 1397/04/04


مبلغ فروش

زگلدشت در خرداد ماه 4.9 میلیارد تومان فروش داشته است که نسبت به ماه گذشته کاهش 7 درصدی را نشان می دهد. مبلغ فروش شرکت در فروردین ماه 5 میلیارد تومان، در اردیبهشت ماه 5.2 میلیارد تومان و در مجموع در سه ماهه ابتدایی سال مالی 97 برابر با 15.2 میلیارد تومان بوده است.

در خرداد ماه سال گذشته شرکت 3.7 میلیارد تومان فروش داشته و در سه ماهه ابتدایی سال مالی گذشته مجموع فروش شرکت 11.7 میلیارد تومان بوده است. بنابراین امسال شرکت با رشد 30 درصدی در فروش همراه بوده است.

در نمودار زیر وضعیت مبلغ فروش شرکت به تفکیک ماه و مقایسه آن با مدت مشابه سال گذشته نشان داده شده است:

8ee6b4dzegoldash1.jpg

درآمد شرکت از محل فروش گوساله نر و شیر می باشد که فروش شیر سهم 93 درصدی در مبلغ فروش دارد. وضعیت مبلغ فروش شیر در نمودار زیر به تفکیک ماه و مقایسه با مدت مشابه سال گذشته نشان داده شده است.

9af39a4zegoldash2.jpg

همانطور که در نمودار بالا مشاهده می کنید نسبت به مدت مشابه سال گذشته فروش شیر با رشد حدود 19 درصدی همراه بوده است.

مقدار فروش

شرکت در خرداد ماه 3.235.090 کیلوگرم شیر و 141 رأس گوساله نر فروخته است. مجموع فروش شرکت در سه ماهه ابتدایی امسال 9.947.713 کیلوگرم شیر و 438 راس گوساله نر بوده است این در حالیست که در مدت مشابه سال گذشته شرکت 9.315.344 کیلوگرم شیر و 200 راس گوساله نر فروخته بود. بنابراین فروش گوساله نر شرکت امسال دو برابر رشد داشته است.

در نمودار زیر وضعیت مقداری فروش شرکت به تفکیک ماه و مقایسه آن با سال مالی گذشته نشان داده شده است:

50c5d20zegoldash3.jpg

6b34150zegoldash4.jpg

8f25737zegoldash5.jpg

نرخ فروش

در نمودار زیر روند نرخ فروش شیر به عنوان محصولی که بیشترین سهم را در مبلغ فروش شرکت دارد نشان داده شده است:

50cab59zegoldash6.jpg

نرخ فروش شیر در سه ماهه ابتدایی امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته متوسط رشدی حدود 15 درصد داشته است اما در خرداد ماه امسال نسبت به دو ماه گذشته کمی کاهش داشته است.

***شرکت طی نامه ای اعلام کرده که طی سال جاری نرخ فروش شیر توسط دولت به 1440 تومان افزایش یافته که ده درصد از محصولات تولیدی شرکت به اتحادیه تعاون روستایی با قیمت فوق الذکر ارسال می گردد، لیکن با توجه به کاهش نرخ فروش شیر به سایر شرکتهای لبنی، در نهایت میانگین نرخ 1400 تومان خواهد بود.

شرکت همچنین با توجه به توجه به افزایش نرخ نهاده های دامی و کرایه حمل پیشنهاد افزایش نرخ تا 1500 یا 1600 تومان را به دولت در جلسه هیئت مدیره شرکت تعاونی وحدت اصفهان داده است اما این موضوع توسط دولت قطعیت و انجام نگردیده است.

 

فرنوش شیخ الاسلامی

واحد سرمایه گذاری و آموزش