عنـوان تحلیل : تحلیل تکنیکال پتروشیمی فارس(فارس)

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1397/04/05


فارس از دید نموداری  در یک سناریو بررسی شد:

پس از اصلاح موج 4 از محدوده 470- 500 سهم با افزایش تقاضا همراه شده است و شاهد رشد سهم تا سقف قبلی هستیم.. در صورت تثبیت بالای این سقف، مقاومت 700 برای سهم در تکمیل ریز موج های 5 از 5 موج صعودی قابل تصور است.

aba7705فارسسسس.png

 

مینا یوسفی 

واحد سرمایه گذاری و آموزش