عنـوان تحلیل : تحلیل تکنیکال سیمان فارس(سفارس) به روز رسانی یک روند پیش بینی شده

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1397/04/06


تحلیل قبل و به روز شده در تایم روزانه را مشاهده می نمایید.

یک ریز موج  در جهت کاهش قیمت در سفارس مانده است. با تکمیل این موج انتظار برگشت روند میرود. محدوده حمایت ومقاومت مهم نزدیک مشخص شده است. 77- 87 حمایت و محدوده کم ریسک جهت بررسی است. مقاومت 140- 150 باید شکسته شود.

21dd45eسفارسسسس.png

 

 

مینا یوسفی 

واحد سرمایه گذاری و آموزش