عنـوان تحلیل : تحلیل تکنیکال ذوب آهن اصفهان (ذوب)

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1397/04/09


 بازدهی مطلوب این نماد را شاهد بودیم و سهم از محدوده 70 تومان تا 132 تومان سود آوری به همراه داشته است چیزی حدود 85 درصد!

در نمای ساده نهایتا مقاومت مهم ذوب محدوده اشاره شده است:

در صورت عبور از سقف کانال اولیه یعنی 145 تومان محدوده 165- 173 تومان مهم میباشد و باید دید سهم به این محدوده چه واکنشی نشان خواهد داد . حمایت مطلوب  معتبر سهم 120 تومان حدودی است و به نظر میرسد در موج صعودی اخیر اصلاح ریز موج 4 تمام و ریز موج 5 کوتاه مدتی هستیم.

e7d820fzobbbbbbb.png

 

مینا یوسفی 

واحد سرمایه گذاری و آموزش