عنـوان تحلیل : به روز رسانی شاخص کل- مرحله هفتم.

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1397/04/09


شاخص کل از دید نموداری و یک سناریو که مرحله به مرحله به روز رسانی میشود: 

 

در تحلیل پیشین به رشد بازار اشاره داشتیم و عرض کردم در محدوده  113700مقاومت دارد همان روز که شاخص این عدد را تاچ کرده است تا 115 هزار واحد نیز  شاهد افزایش عدد دماسنج بازار بودیم ولی از فردای همان روز بازار وارد فاز اصلاح شده است. در نهایت این اصلاح می تواند موج 4 باشد که زمانبر تر از ریز موج 2 ممکن است اتفاق بیفتد یک محدوده حمایتی معتبر برای برگشت شاخص کل 107600 و محدوده دوم 104800 در نظر گرفته شده است. و ریز موج 5 از C بزرگ را شاخص در جهت رشد به سهامداران بدهکار خواهد بود.

مقاومت های مهم: 113700 و 117800 با توجه به چند خبر مهم از جمله  نزدیک شدن به اجرایی شدن تحریم های جدید در اواسط مردادماه و رشد مداوم بازار سکه و ارز  ،  زمزمه های افزایش نرخ سپرده های بانکی و نیز  احتمال خروج از برجام رصد گردد.

تحلیل مرحله پنجم و ششم :

2518e68KOL6, 5.jpg

 

تحلیل مرحله هفتم: 

d9d3484KOL7.png

مینا یوسفی 

واحد سرمایه گذاری و آموزش