عنـوان تحلیل : تحلیل تکنیکال پتروشیمی خراسان(خراسان)

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1397/04/10


در تحلیل های قبلی این نماد اشاره به رشد سهم در قالب موج C داشتیم و مرحله به مرحه به روز رسانی شده است. 

پس از افزایش قیمت سهم از محدوده 510 تا حدود 870  به عنوان موج 5، تا پیک قیمتی سقف کانالیزه سالانه پیش رفته است  . به نظر میرسد دو حالت داریم: اصلاح اخیر موج 4 از 5 باشد و یک رشد موقت دیگر داشته باشیم.  یا موج 5 نیز کلا تمام شده است .

 در حالت اول محدوده حمایتی سهم 640-680 می تواند لحاظ گردد ولی با توجه به فشار فروش بازار در صورت تداوم C را تمام شده باید دانست و این اصلاح قیمت با نفوذ به کانال کوچک تر میتواند تا 550 کف کانال نیز پیش رود. باید روند مهعاملات و عرضه تقاضا رصد گردد. 

6abcfbckhoras.png

مینا یوسفی

واحد سرمایه گذاری و آموزش