عنـوان تحلیل : تحلیل تکنیکال ملي‌ صنايع‌ مس‌ ايران‌ (فملي)

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1397/04/10


به روز رسانی فملی در تایم هفتگی:

34ada68فملیییییی.png

در تحلیل پیشین به رشد نماد تا محدوده 330 اشاره شد که سهم پس از رسیدن به 360 تومان حدودی اصلاح قیمتی خود را تا 314 پیش گرفته است .

اما  به نظر میرسد فملی در سناریوی شمارش محتمل جدید در اصلاح موج 4 باشد و با فراز و فرودهایی کف حمایتی خوبی در  270- 300 برای سهم ثبت شود.  

سپس با افزایش تقاضا و بهبود بازار وگروه مربوطه بتواند موج صعودی 5 را طی نماید. در این مسیر 400- 480 فعلا مهم است. به روز رسانی میشود.

گزارش خرداد ماه فملی هم امروز  منتشر شده است که حاکی از عملکرد بسیار خوب این شرکت در سه ماهه اول سال است.

فملی گزارش خرداد ماه خود را در حالی منتشر کرد که 100379 تن کنسانتره و 19761 تن کاتد تولید کرده است با این مقدار تولید، مجموع 3 ماهه  تولید کنسانتره نسبت به دوره مشابه قبل، 10 درصد و تولید کاتد 50 درصد رشد داشته است. در خرداد ماه مقدار فروش کاتد نسبت به متوسط سال قبل بیش از دو برابر بوده و مقدار فروش کنسانتره 9 درصد رشد داشته است.

نرخ فروش کاتد در این ماه 310962125 ریال است که نسبت به ماه قبل 6 درصد و نسبت به متوسط نرخ سال 96، 11 درصد رشد داشته است.

مبلغ فروش نیز در این ماه معادل 12712563 میلیون ریال است که  1.7 برابر متوسط مبلغ فروش ماهانه سال 96 است.

 

مینا یوسفی 

واحد سرمایه گذاری وآموزش