عنـوان تحلیل : تحلیل تکنیکال سرمايه‌گذاري‌صندوق‌بازنشستگي‌ (وصندوق)

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1397/04/11


بازدهی  سهم از تحلیل پیشین حدود 38 درصد بوده و سهم به محدوده 200 واکنش نشان داده است.

الگوی هارمونیک AB=CD یا در همین 200 و یا در 230 به پایان میرسد.

انتظار داریم تعادل قیمتی و رشد سهم از محدوده حمایت 160- 167 مجدد اتفاق بیفتد.

مقاومت های مهم سقف قبلی 205 ، 230 و نهایتا بلند مدت 250 است. 

a785bbcsan.png

 

مینا یوسفی

واحد سرمایه گذاری و آموزش