عنـوان تحلیل : تحلیل تکنیکال صنایع شیمیایی ایران (شیران)

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1397/04/13


تحلیل شیران در یک سناریو و به روز رسانی:

63c5f95shiran.png

بازدهی بیش از 40 درصدی این سهم  و برگشت قیمتی پس از اتمام Y از کف 2700 را شاهد بودیم.

و نزدیکی به یک مقاومت مهم: 3900 باید منتظر ماند تا این سقف شکسته و تثبیت بالای آن اتفاق بیفتد در این صورت میتوان تارگت دوم سهم رادنبال نمود. حدود مقاومت مهم بعدی: 4600

حمایت های نزدیک سهم 3300- 3000 فعلا رصد شود.

 

مینا یوسفی 

واحد سرمایه گذاری و آموزش