عنـوان تحلیل : تحلیل تکنیکال لیزینگ رایان سایپا(ولساپا) به روز رسانی مرحله به مرحله

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1397/04/16


دو تحلیل پیشین این نماد :

ec8fc39ولساپا1.png

 

به روز رسانی سهم:

ccc0958ولساپا2.png

 

مقاومت مهم 140- 148 پای برجاست سپس اصلاح قیمتی موقت انتظار میرود تا سهم اماده موج صعودی بعدی شود. تارگت بعدی سهم که در بازه زمانی بلندت قابل حصول است سقف قبلی 175 در نظر گرفته شود. 

 

مینایوسفی

واحد سرمایه گذاری و آموزش