عنـوان تحلیل : س. نفت و گاز و پتروشيمي تأمين (تاپيكو)

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1397/04/16


به روز رسانی مرحله به مرحله تاپیکو/ یک سناریو و چارت جدید در تایم فریم روزانه:

در تحلیل پیشن شاره داشتیم که موج B هستیم و اصلاح سهم در حال اتمام است .

  از محدوده حمایتی معتبر 135 شاهد برگشت روند وتقاضا درسهم بودیم و بازدهی حدودی بیش از 35 درصد را در کوتاه مدت به سهامداران خود داده است.

 

dce519atapik.png

دقت شود:

یا C در قالب 5 موج در همان سقف اخیر به پایان رسیده و اصلاح سهم ادامه دار است. دو محدوده 152 - 145 مانند نمودار فوق. یا در صورت حفظ حد حمایت معتبر سهم در 150 و افزایش حجم تقاضا یک ریز موج به سمت بالا خواهیم داشت در قالب 5 از5. در هر دو صورت مقامت های مسیر برگشت مشخص شده است.