عنـوان تحلیل : تحلیل تکنیکال كالسيمين‌ (فاسمين) به روز شده

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1397/04/17


فاسمین در تایم فریم هفتگی از دید بلند مدت  و یک سناریو به روز رسانی شده:

 

f209103فاسمین.png

در تکمیل موج 5 از5 موج صعودی بلند مدت فاسمین از محدوده 250 تا 700 رشد کرده چیزی حدود 175 درصد در یک سال سپس از پیک قیمتی به 590 رسیده است.  به نظر میرسد سقف 680 - 710 برای سهم  با توجه به کاهش روی جهانی مهم است اگر شکسته شود در ادامه موج 5 میتواند 840 برای فاسمین دنبال گردد.

حد حمایت معتبر این سهم محدوده 504-525  و در صورت شکست این محدوده  حجم عرضه در نماد میتواند 455 لحاظ گردد.

 

مینا یوسفی 

واحد سرمایه گذاری و آموزش