عنـوان تحلیل : تحلیل تکنیکال ملي‌ سرب‌وروي‌ ايران‌ (فسرب)

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1397/04/19


بر طبق سناریوی شمارش:

پس از بازدهی حدود 67 درصدی فسرب در تکمیل موج 5 بزرگ:

 اخیرا یک اصلاح موقت در ساخت ریزموج 4  از 3 بزرگتر شکل داده است  و مجددا فسرب در تکمیل ریز موج 5 از 3  مورد توجه خریداران است و گام صعودی را تجربه میکند. .

مقاومت های مهم مشخص شده است. حد حمایت سهم در پولبک  380 است.

aaef94ffesorbbbb.png

مینا یوسفی 

واحد سرمایه گذاری و آموزش