عنـوان تحلیل : تحلیل تکنیکال فولاد آلياژي ايران (فولاژ)

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1397/04/19


تحلیل تکنیکال فولاژ به روز رسانی

 

درسناریوی محتمل 5 سال اخیر موج زمانبر (B) در حال تکمیل است . این موج را یک الگوی مثلث دانستیم که اصلاح اخیر در قالب C از آن به اتمام رسید و رشد اخیر D را تکمیل میکند.

مقاومت مهم 200- 220  و اصلاح موقت E را پیش رو داریم  و سپس آغاز یک روند میان مدت و بلند مدت صعودی در قالب (C) همراه با فراز و فرودهایی را متصور شد.  بازه 3 تا 6 ماهه 330 تومان.

 

b9e2121فولاژ.png