عنـوان تحلیل : تحلیل تکنیکال توليدتجهيزات‌سنگين‌هپكو (تپكو)

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1397/04/24


تپکو در یک سناریو

af87f15tepk.png

 

در چندین سال طی یک سناریو هپکو یک موج ترکیبی را در قالب WXY تکمیل مینماید. 

 اگر از همین محدوده 62 تومان که حمایت اولیه است برگشت داشته باشیم می تواند یک موج B را در تکمیل Y  تکمیل نماید. 

مقاومت های مهم : 95-105 فعلا لحاظ گردد. افزایش حجم معاملات برای برگشت روند مهم است.