عنـوان تحلیل : تحلیل تکنیکال ملي‌ صنايع‌ مس‌ ايران‌ (فملي)

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1397/04/25


یک سناریو و به روز رسانی در تایم هفتگی:

در تحلیل های پیشین به اصلاح موقت فملی در قالب موج 4 اشاره داشتیم به نظر میرید با فراز و فرودهای روزانه این اصلاح کم کم در حال تکمیل است. از سقف قیتی موج 3 در 345 تومان شاهد کاهش قیمت سهم تا 259 بودیم.  انتظار داریم یا در محدوده 245 -250 و یا در صورت ادامه کاهش فلزات اساسی در 212- 237 تومان  این موج اتمام یابد و وارد ریزموج صعودی 5 شویم.  روند بلند مدت سهم صعودی است و احتمال واکنش مثبت مجدد به کف کانال و حمایت معتبر وجود دارد.

مقاومت ها: سقف قبلی 345 و 400  در میان مدت مهم است. 

11e648afemmmmmm.png

 

مینا یوسفی 

واحد سرمایه گذاری وآموزش